آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1389

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه فروش محصولات زیر ده تن ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
اصلاحیه حمل سود کاستیک وارداتی ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 31 شهریور 89 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 31 شهریور 89 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 30 شهریور 89 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
اصلاحیه حمل سود کاستیک وارداتی ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
زمان تحویل و بارگیری محصول سود کاستیک وارداتی ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
تغییر در برنامه تعمیرات اساسی واحد پلی استایرن تبریز ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 24 شهریور 89 ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 23 شهریور 89 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 24 شهریور 89 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 24 شهریور 89 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 23 شهریور 89 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
تعمیرات اساسی پتروشیمی تبریز ۱۸ شهریور ۱۳۸۹
زمان تحویل و بارگیری سود کاستیک وارداتی ۱۷ شهریور ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 17 شهریور 89 ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
زمان تحویل و بارگیری سود کاستیک وارداتی ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
اصلاحیه2- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 17 شهریور 89 ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 17 شهریور 89 ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 17 شهریور 89 ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 17 شهریور 89 ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 16 شهریور 89 ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 9 شهریور 89 ۸ شهریور ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 9 شهریور 89 ۷ شهریور ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 9 شهریور 89 ۷ شهریور ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 9 شهریور 89 ۷ شهریور ۱۳۸۹
زمان تحویل و بارگیری محصول سود کاستیک وارداتی ۲ شهریور ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 3 شهریور ماه 89 ۲ شهریور ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 3 شهریور ماه 89 ۱ شهریور ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 2 شهریور ماه 89 ۱ شهریور ۱۳۸۹