آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1389

عنوانتاریخ انتشار
قابل توجه خریداران محترم محصولات پلی استایرن مقاوم ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
زمان بارگیری سود کاستیک وارداتی ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
اطلاعیه استعلام بهاء شماره 5 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 27 مرداد 89 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 27 مرداد 89 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 27 مرداد89 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 26 مرداد 89 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۰ مرداد ۱۳۸۹
زمان توزیع سود کاستیک وارداتی ۲۰ مرداد ۱۳۸۹
اطلاعیه مربوط به اعلام کد شبا ۱۹ مرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 19 مرداد سال 1389 ۱۸ مرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات پتروشیمی در تاریخ20 مرداد ماه سال 89 ۱۸ مرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ20/05/89 ۱۸ مرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 19 مرداد سال 1389 ۱۸ مرداد ۱۳۸۹
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
زمان تحویل و بارگیری محصول سود کاستیک وارداتی ۱۳ مرداد ۱۳۸۹
اخذ پروانه ساخت برای کلیه محصولات پتروشیمی شهید تندگویان ازوزارت بهداشت ۱۳ مرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 13 مرداد89 ۱۱ مرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگریددرتالاربورس درتاریخ13 مرداد 89 ۱۱ مرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 12 مرداد سال 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
قابل توجه تولید کنندگان مخازن پلاستیکی به روش دورانی ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
اطلاعیه زمان بارگیری سود کاستیک ۶ مرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 6 مرداد 89 ۴ مرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 6 مرداد 89 ۴ مرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه2- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 6 مرداد 89 ۴ مرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 6 مرداد 89 ۳ مرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 4 مرداد سال 1389 ۳ مرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 6 مرداد 89 ۳ مرداد ۱۳۸۹