آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1389

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۳۱ تیر ۱۳۸۹
زمان تحویل و بارگیری سود کاستیک وارداتی ۲۹ تیر ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه آفگرید در تاریخ 30 تیر ماه89 ۲۹ تیر ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 30 تیر 89 ۲۸ تیر ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 30 تیر 89 ۲۸ تیر ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 29 تیر 89 ۲۸ تیر ۱۳۸۹
فروش کمتر از ده تن ۲۶ تیر ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 23 تیر89 ۲۲ تیر ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 22 تیر 89 ۲۲ تیر ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 23 تیر 89 ۲۲ تیر ۱۳۸۹
دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت بازرگانی پتروشیمی ۲۲ تیر ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 23 تیر 89 ۲۲ تیر ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 22 تیر89 ۲۲ تیر ۱۳۸۹
تعمیرات اساسی واحد آروماتیک بندرامام به مدت یکماه ۲۲ تیر ۱۳۸۹
فروش کمتر از ده تن ۱۶ تیر ۱۳۸۹
دارا بودن پروانه بهره برداری مرتبط جهت خرید کالا از طریق بورس ۱۵ تیر ۱۳۸۹
اطلاعیه مالیاتی ۱۵ تیر ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 16 تیر 89 ۱۵ تیر ۱۳۸۹
اصلاحیه 1-عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 15 تیر 89 ۱۴ تیر ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 16 تیر 89 ۱۴ تیر ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 16 تیر 89 ۱۴ تیر ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 15 تیر 89 ۱۴ تیر ۱۳۸۹
قابل توجه خریدارن محترم محصول PVC بندر امام ۱۰ تیر ۱۳۸۹
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۰ تیر ۱۳۸۹
اطلاعیه زمان بارگیری سود کاستیک ۱۰ تیر ۱۳۸۹
اصلاحیه1-عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 9 تیر 89 ۸ تیر ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 9 تیر89 ۸ تیر ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 9 تیر 89 ۷ تیر ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگریددر تالار بورس در تاریخ 9 تیر 89 ۷ تیر ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 8 تیر 89 ۷ تیر ۱۳۸۹
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲ تیر ۱۳۸۹
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 2 تیر 89 ۱ تیر ۱۳۸۹
اطلاعیه سمینار حاشیه ایران پلاست ۱ تیر ۱۳۸۹