آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1389

عنوانتاریخ انتشار
اصلاحیه 1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 1 تیر ماه 89 ۳۱ خرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 2 تیر ماه 89 ۳۰ خرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 1 تیر ماه 89 ۳۰ خرداد ۱۳۸۹
فروش محصولات به خریداران جزء ۲۸ خرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 26 خرداد 89 ۲۶ خرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 26 خرداد 89 ۲۵ خرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 26 خرداد 89 ۲۵ خرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 26 خرداد 89 ۲۵ خرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 25 خرداد 89 ۲۴ خرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 25 خرداد 89 ۲۴ خرداد ۱۳۸۹
اطلاعیه 3- زمان تحویل و بارگیری محصول سود کاستیک ۲۳ خرداد ۱۳۸۹
اطلاعیه 2- زمان تحویل و بارگیری محصول سود کاستیک ۱۹ خرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه 2- عرضه محصولات آفگریددر تاریخ 19 خرداد 89 ۱۹ خرداد ۱۳۸۹
زمان تحویل و بارگیری محصول سود کاستیک ۱۸ خرداد ۱۳۸۹
راه اندازی خط تولید اسید فسفریک جهت فروش ۱۸ خرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 19 خرداد 89 ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 19 خرداد 89 ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 19 خرداد 89 ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 19 خرداد 89 ۱۶ خرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 18 خرداد 89 ۱۶ خرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه 1-عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 12 خرداد 89 ۱۰ خرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 11 خرداد 89 ۱۰ خرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 12 خرداد89 ۱۰ خرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 12 خرداد 89 ۹ خرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 11 خرداد 89 ۹ خرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 5 خرداد 89 ۴ خرداد ۱۳۸۹
قابل توجه خریداران محترم سود کاستیک ... ۴ خرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 5 خرداد 89 ۴ خرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه 2- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 4 خرداد 89 ۳ خرداد ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 4 خرداد 89 ۳ خرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 5 خرداد 89 ۳ خرداد ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 4 خرداد 89 ۳ خرداد ۱۳۸۹