آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1389

عنوانتاریخ انتشار
تولید پلی اتیلن سبک خطی HP-LL18XF5 پتروشیمی جم ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 29 اردیبهشت 89 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 29 اردیبهشت 89 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 29 اردیبهشت 89 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 28 اردیبهشت 89 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 26 اردیبهشت 89 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹
اصلاحیه 2- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 22 اردیبهشت 89 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 22اردیبهشت 89 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 22 اردیبهشت 89 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 22 اردیبهشت 89 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 22 اردیبهشت 89 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 21 اردیبهشت 89 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹
برگزاری دوره آموزشی با عنوان فرآیند تولید پریفرم از PARSPET ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 15اردیبهشت 89 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 15 اردیبهشت 89 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 14 اردیبهشت 89 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 15 اردیبهشت 89 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹
عرضه محصول سود مایع در تالار بورس در تاریخ 12 اردیبهشت 89 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
قابل توجه خریداران محترم تولید محصول جدید BT (مخلوطی از بنزن و تولوئن ) در پتروشیمی پارس ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 8 اردیبهشت ماه89 ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 89 ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 8 اردیبهشت ماه 89 ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 89 ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
قابل توجه خریداران محصول پلی اتیلن ترفتالات - تغییرات جزئی در مشخصات فنی گریدهای مختلف ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹