آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1389

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه هزینه حمل استایرن منومر ۲۳ اسفند ۱۳۸۹
مراجعه خریداران محترم به سازمان صنایع و معادن جهت اخذ معرفی نامه ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
اصلاحیه1-عرضه سلف محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 22 اسفند89 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
فروش کمتر از ده تن ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
عرضه سلف استایرن منومر در بورس 22 اسفند ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
عرضه سلف محصولات پلیمری در بورس 22 اسفند ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
عرضه سلف محصولات شیمیایی در بورس 21 اسفند ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
شرایط ویژه برای خریداران بدهکار ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 18 اسفند 89 ۱۶ اسفند ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 18 اسفند 89 ۱۶ اسفند ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 17 اسفند 89 ۱۶ اسفند ۱۳۸۹
عودت باکس پالتهای خالی ۱۶ اسفند ۱۳۸۹
تولید پلی اتیلن گرید تزریقی HI-0500 ۱۴ اسفند ۱۳۸۹
فروش کمتر از ده تن ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
پیام مدیر عامل به مناسبت انتخابات اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن استان تهران ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
اطلاعیه عرضه سلف محصولات پلیمری ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
توقف تولید محصول SBR ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 11 اسفند89 ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
باکس پالت های عودت شده ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 11 اسفند ماه سال 89 ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 10 اسفند 89 ۹ اسفند ۱۳۸۹
فروش کمتر از ده تن ۴ اسفند ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 4 اسفند 89 ۳ اسفند ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 4 اسفند 89 ۳ اسفند ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 3 اسفند 89 ۱ اسفند ۱۳۸۹