آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1389

عنوانتاریخ انتشار
اصلاحیه1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 27 بهمن 89 ۲۷ بهمن ۱۳۸۹
فروش کمتر از ده تن ۲۷ بهمن ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 27 بهمن 89 ۲۵ بهمن ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 27 بهمن 89 ۲۵ بهمن ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 26 بهمن سال 1389 ۲۴ بهمن ۱۳۸۹
فروش کمتر از ده تن ۲۰ بهمن ۱۳۸۹
تسهیلات به خریداران محصولات پتروشیمی ۲۰ بهمن ۱۳۸۹
اطلاعیه مهم ۲۰ بهمن ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 20 بهمن ماه سال 89 ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 20 بهمن 89 ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 19 بهمن 89 ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
اطاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۴ بهمن ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 12 بهمن 89 ۱۱ بهمن ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 11 بهمن 89 ۱۰ بهمن ۱۳۸۹
اطلاعیه به کلیه خریداران محترم محصولات پتروشیمی ۹ بهمن ۱۳۸۹
قابل توجه خریدارن محترم محصول ABSپتروشیمی تبریز ۶ بهمن ۱۳۸۹
فروش کمتر از ده تن ۶ بهمن ۱۳۸۹
حمل استایرن منومر از مجتمع پتروشیمی پارس ۶ بهمن ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 6 بهمن 89 ۴ بهمن ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 6 بهمن 89 ۴ بهمن ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 4 بهمن 89 ۳ بهمن ۱۳۸۹