آرشیو ماهیانه

اخبار دی 1389

عنوانتاریخ انتشار
فروش کمتر از ده تن ۲۹ دی ۱۳۸۹
عرضه محصولات آن و آفگرید در بورس در تاریخ 29 دی 89 ۲۸ دی ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 29 دی 89 ۲۷ دی ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 28 دی 89 ۲۷ دی ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات آن و آفگرید در تاریخ 22 دی 89 ۲۰ دی ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 21 دی 89 ۲۰ دی ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 22 دی 89 ۲۰ دی ۱۳۸۹
عرضه محصولات آن و آفگرید در بورس در تاریخ 22 دی 89 ۲۰ دی ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 21 دی 89 ۲۰ دی ۱۳۸۹
فروش کمتر از ده تن ۱۵ دی ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 15 دی 89 ۱۴ دی ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 14 دی سال 1389 ۱۲ دی ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 15 دی ماه سال 89 ۱۲ دی ۱۳۸۹
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۲ دی ۱۳۸۹
تولید محصول چیپس گرید الیاف با خاصیت آنتی باکتریال ۱۱ دی ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 8 دی 89 ۸ دی ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 8 دی 89 ۷ دی ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 8 دی 89 ۷ دی ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 7 دی 89 ۷ دی ۱۳۸۹