آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1388

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 1 دی ماه 88 ۳۰ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری آفگریددر تالار بورس در تاریخ 30 آذر ماه 88 ۳۰ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پتروشیمی در تالار بورس جهت صادرات در تاریخ سه شنبه اول دی ماه 88 ۲۵ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری آفگرید در تالار بورس در تاریخ 30 آذر ماه 88 ۲۵ آذر ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 25 آذر 88 ۲۴ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 25 آذر 88 ۲۳ آذر ۱۳۸۸
قابل توجه مشتریان محترم پلی استر گرید نساجی - عرضه محصول جدید TG-645 ۲۳ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 24 آذر ماه 88 ۲۲ آذر ۱۳۸۸
اصلاحیه شماره 3- عرضه محصولات پلیمری آفگرید در تالار بورس در تاریخ 23 آذرماه 88 ۲۲ آذر ۱۳۸۸
اصلاحیه شماره 2- عرضه محصولات پلیمری آفگرید در تالار بورس در تاریخ 23 آذر88 ۲۲ آذر ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات پلیمری آفگرید در تالار بورس در تاریخ 23 آذر 88 ۲۰ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ 23/09/88 در بورس کالا ۱۹ آذر ۱۳۸۸
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 252-مربوط به خرید لوله و فلنج های آب - نوبت اول ۱۷ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 17 آذر 88 ۱۶ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 18 آذرماه 88 ۱۶ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات آفگریدتا پایان آذر روزهای دوشنبه و از اول دی روزهای چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ 16/09/88 ۱۵ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ 16/09/88 ۱۲ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پتروشیمی در تالار بورس جهت صادرات در تاریخ سه شنبه 17 آذر ماه 88 ۱۱ آذر ۱۳۸۸
جلسه گشایش پاکتهای استعلام بهاء محصولات ضایعاتی انبار رباط کریم - شماره 3 ۱۰ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 11 آذر ماه سال 88 ۹ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ 09/09/88 ۸ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 10 آذر سال 1388 ۸ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 4 آذر ماه 88 ۲ آذر ۱۳۸۸
اصلاحیه شماره 2- عرضه محصولات پتروشیمی آفگرید در تالار بورس در تاریخ 2 آذر ماه 88 ۲ آذر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 3 آذر ماه 88 ۱ آذر ۱۳۸۸
اصلاحیه شماره 1-عرضه محصولات پتروشیمی آفگرید در تالار بورس در تاریخ 2 آذر ماه 88 ۱ آذر ۱۳۸۸