آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1388

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات پتروشیمی در تالار بورس جهت صادرات در تاریخ 3 آذر 88 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 27 آّبان ماه 88 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
عرضه محصولات پتروشیمی آفگرید در تالار بورس در تاریخ 2 آذر ماه 88 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ26 آبان 88 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 20 آبان 88 ۱۷ آبان ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 19 آبان 88 ۱۷ آبان ۱۳۸۸
عرضه محصولات پتروشیمی جهت صادرات از طریق بورس در تاریخ 19 آبان 88 ۱۵ آبان ۱۳۸۸
اصلاحیه شماره 2- عرضه محصولات پتروشیمی آفگرید در تالار بورس در تاریخ 18 آبان 88 ۱۳ آبان ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 12 آبان ماه 88 ۱۰ آبان ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ13 آبان ماه سال 88 ۱۰ آبان ۱۳۸۸
عرضه محصولات پتروشیمی آفگرید در تالار بورس در تاریخ 11 آبان 88 ۱۰ آبان ۱۳۸۸
اصلاحیه سمینار آشنایی با محصولات پتروشیمی لاله ۱۰ آبان ۱۳۸۸
مشخصات فنی آب ژاول تولیدی شرکت پتروشیمی خوزستان ۱۰ آبان ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 6 آبان ماه 88 ۴ آبان ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 5 آبان ماه 88 ۴ آبان ۱۳۸۸