آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1388

عنوانتاریخ انتشار
اصلاحیه عرضه محصولات پتروشیمی آفگرید در تالار بورس در تاریخ 4 آبان 88 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
اشتباه چاپی کیسه های پلی پروپیلن مارون ۲۸ مهر ۱۳۸۸
صادرات محصولات پتروشیمی از طریق شرکت بورس کالای ایران درروز دوشنبه 4 آّبان 88 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 29 مهر 88 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 28 مهر 88 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با علوم پلیمر ۲۵ مهر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پتروشیمی آفگرید در تالار بورس در تاریخ 27 مهر 88 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 21 مهر 88 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 21 مهر 88 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
ضرورت ارائه کد ملی شرکت برای اشخاص حقوقی ۱۹ مهر ۱۳۸۸
عرضه پلی کربنات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 15 مهر 88 ۱۴ مهر ۱۳۸۸
اصلاحیه شماره 2- عرضه محصولات پتروشیمی آفگرید در تالار بورس در تاریخ 20 مهر 88 ۱۴ مهر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 14 مهر 88 ۱۳ مهر ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 15 مهر 88 ۱۳ مهر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پتروشیمی جهت صادرات از طریق شرکت بورس در روز سه شنبه 14 مهر 88 ۱۱ مهر ۱۳۸۸
ارائه ضمانتنامه بانکی و یا گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای کالاهای مشمول فروش اعتباری ۸ مهر ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 11مهر 88 ۷ مهر ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 8 مهر ماه 88 ۶ مهر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 7 مهر ماه 88 ۶ مهر ۱۳۸۸
قابل توجه خریداران محترم محصول PVC-S70 پتروشیمی بندرامام ۵ مهر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پتروشیمی ضایعاتی در تالار بورس در تاریخ 6 مهر ماه 88 ۴ مهر ۱۳۸۸