آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1388

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات شیمیائی در تالار بورس در تاریخ01/ 07/ 88 ۳۰ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ31/ 06/ 88 ۳۰ شهریور ۱۳۸۸
اطلاعیه فرم ضایعاتی ۲۶ شهریور ۱۳۸۸
عرضه پلی اتیلن تزریقی گرید 60507 ۲۶ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 25 شهریور ماه 88 ۲۴ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات پتروشیمی جهت صادرات از طریق بورس روز چهارشنبه 25 شهریور ماه 88 ۲۳ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات ضایعاتی در تالار بورس در تاریخ 23 شهریور ماه 88 ۲۳ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 24 شهریور ماه 88 ۲۳ شهریور ۱۳۸۸
تولید محصولات ABS مقاوم به حرارت ۲۱ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات نامنطبق در بورس در تاریخ 23 شهریور ماه 88 ۲۱ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 17 شهریور ماه 88 ۱۶ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 18 شهریورماه 88 ۱۶ شهریور ۱۳۸۸
جلسه گشایش پاکات مزایده محصولات ضایعاتی انباررباط کریم در روز یکشنبه مورخ 15 شهریور ماه 88 ۱۵ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری ضایعاتی در تالار بورس در تاریخ 16 شهریور ماه 88 ۱۴ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 11 شهریور ماه 88 ۹ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 10 شهریور ماه 88 ۹ شهریور ۱۳۸۸
گشایش پاکات مزایده محصولات ضایعاتی انبار رباط کریم (استعلام بهاء شماره 2) ۸ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری ضایعاتی در تالار بورس در تاریخ 9 شهریور 88 ۸ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 4 شهریور ماه 88 ۴ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری ضایعاتی در تالار بورس در تاریخ 4 شهریور ماه 88 ۳ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 4 شهریور ماه 88 ۲ شهریور ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 3 شهریور 88 ۲ شهریور ۱۳۸۸