آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1388

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات ضایعاتی در تاریخ 5 مرداد88 در تالار بورس ۳۱ تیر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پتروشیمی (پلیمری )در تاریخ 30 / 04/88 در تالار بورس کالای ایران ۳۰ تیر ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ31/04/1388 در تالار بورس کالای ایران ۲۹ تیر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 30 تیر 88 ۲۳ تیر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری ضایعاتی در تالار بورس در تاریخ 24 تیر 88 ۲۲ تیر ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 24 تیر 88 ۲۲ تیر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 23 تیر 88 ۲۱ تیر ۱۳۸۸
عرضه محصولات off گرید در بورس کالا در تاریخ 22/04/1388 ۲۰ تیر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 21 /04/1388 ۲۰ تیر ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیائی در تالار بورس در تاریخ21/04/1388 ۲۰ تیر ۱۳۸۸
عرضه محصولات در روز یکشنبه مورخه21/04/88 ۱۹ تیر ۱۳۸۸
اطلاعیه تولید محصول پلی اتیلن ترفتالات(PET) گرید فیلم ۱۳ تیر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری آف گرید در تالار بورس در تاریخ 16 تیر 88 ۹ تیر ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 10 تیر 88 ۸ تیر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 9 تیر 88 ۸ تیر ۱۳۸۸
دریافت هزینه انبارداری ۶ تیر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری آف گرید در تالار بورس در تاریخ 8 تیر 88 ۶ تیر ۱۳۸۸
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در تاریخ 880403 ۲ تیر ۱۳۸۸
عرضه مواد پلیمری آف گرید در تالار بورس در تاریخ 8 تیر ماه 88 ۱ تیر ۱۳۸۸
دریافت هزینه انبارداری ۱ تیر ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 2 تیر 88 ۱ تیر ۱۳۸۸