آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1388

عنوانتاریخ انتشار
اصلاحیه اطلاعیه مربوط به "فروش مواد پلیمری OFF گرید دربورس مورخه 04/03/88" ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
تسریع در بارگیری محصول پلی اتیلن سبک فیلم OFFگرید پتروشیمی مارون ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
"فروش مواد پلیمری OFF گرید دربورس مورخه 04/03/88" ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی در تالار بورس کالا در تاریخ 30 اردیبهشت 88 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری آف گرید در تالار بورس در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 88 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 88 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
فروش تعدادی از محصولات شیمیایی به صورت مستقیم توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸
قابل توجه خریداران محصولات واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام خمینی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 88 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 22 اردیبهشت ماه 88 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
جلسه گشایش پاکتهای مزایده - اطلاعیه مزایده شماره 324 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
جابه جایی روز عرضه محصولات پلیمری ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
مزایده محصولات ضایعاتی انبارهای شاد آباد - رباط کریم و بندرعباس ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1388 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1388 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیائی در تالار بورس در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ نهم اردیبهشت ماه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
اطلاعیه عرضه اپوکسی رزین ها در بورس کالا در تاریخ هشتم اردیبهشت ۷ اردیبهشت ۱۳۸۸
خریداران محترم محصولات پتروشیمی شهید تندگویان ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸
هزینه انبارداری ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 88 ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸
مصرف کنندگان محترم محصول اپوکسی رزین مایع و جامد و پلی کربنات ... ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸