آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1388

عنوانتاریخ انتشار
اصلاحیه شماره 1 عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 22 اسفند ماه سال 88 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 22 اسفند 88 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
اصلاحیه شماره 1- عرضه سلف یک ماهه محصولات پتروشیمی در تالار بورس در تاریخ 22 اسفند 88 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
عرضه سلف یک ماهه محصولات پتروشیمی در تالار بورس در تاریخ 22 اسفند 88 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 22 اسفند 88 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
اصلاحیه شماره 1- عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 19 اسفند 88 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 22 اسفند ماه سال 88 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 19 اسفند 88 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
عرضه محصولات پتروشیمی آفگرید در تالار بورس در تاریخ 19 اسفند 88 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 18 اسفند 88 ۱۶ اسفند ۱۳۸۸
عرضه محصولات پتروشیمی در هفته آخر سال 1388 ۱۶ اسفند ۱۳۸۸
عرضه سلف یک ماهه محصولات شیمیای در تالار بورس در تاریخ 15 اسفند 88 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
عرضه سلف یک ماهه محصولات پتروشیمی در تالار بورس در تاریخ 15 اسفند 88 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
اصلاحیه شماره 1- عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 12 اسفند 88 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
اصلاحیه شماره 1- عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 11 اسفند 88 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
اصلاحیه شماره 1- عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 12 اسفند 88 ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 12 اسفند 88 ۹ اسفند ۱۳۸۸
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 12 اسفند 88 ۹ اسفند ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 11 اسفند 88 ۹ اسفند ۱۳۸۸
اصلاحیه شماره 2-عرضه سلف یک ماهه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 8 اسفند 88 ۹ اسفند ۱۳۸۸
عرضه سلف محصولات پتروشیمی در تاریخ9 اسفند ماه سال 88 ۸ اسفند ۱۳۸۸
اصلاحیه اطلاعیه عرضه سلف یکماهه محصولات شیمیایی در تاریخ 8 اسفند ماه سال 88 ۸ اسفند ۱۳۸۸
تسریع در حمل محصولات قبل از پایان سال نو ۵ اسفند ۱۳۸۸
عرضه سلف یکماهه محصولات شیمیایی در تاریخ8 اسفند ماه سال 88 ۴ اسفند ۱۳۸۸
عرضه سلف یکماهه محصولات پلیمری درتاریخ 8 اسفند سال 88 ۴ اسفند ۱۳۸۸
اصلاحیه شماره 1- عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 5 اسفند 88 ۴ اسفند ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 5 اسفند 88 ۳ اسفند ۱۳۸۸
عرضه محصولات پتروشیمی آفگرید در تالار بورس در تاریخ 5 اسفند 88 ۳ اسفند ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 4 اسفند 88 ۳ اسفند ۱۳۸۸
ارتقاء کیفیت محصول تندگویان ۲ اسفند ۱۳۸۸