آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1388

عنوانتاریخ انتشار
اصلاحیه شماره 2- عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 28 بهمن 88 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 28 بهمن 88 ۲۶ بهمن ۱۳۸۸
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ 28/11/88 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 28 بهمن ماه سال 88 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 27 بهمن سال 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
عرضه محصولات پتروشیمی جهت صادرات از طریق شرکت بورس در تاریخ 27 بهمن 88 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
اصلاحیه شماره 2 عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 21 بهمن 88 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 21 بهمن 88 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 21 بهمن 88 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 21 بهمن 88 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
اصلاحیه شماره 2- عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 20 بهمن 88 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه مواد پلیمری در تالار بورس در تاریخ 20 بهمن 88 ۱۹ بهمن ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 20 بهمن 88 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
عرضه محصول پلی استایرن وارداتی در تالار بورس در تاریخ 19 بهمن 88 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 14 بهمن88 ۱۷ بهمن ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 13 بهمن 88 ۱۲ بهمن ۱۳۸۸
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 14 بهمن 88 ۱۲ بهمن ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات پتروشیمی جهت صادرات از طریق بورس در تاریخ 13 بهمن88 ۱۲ بهمن ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 14 بهمن 88 ۱۲ بهمن ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 13 بهمن88 ۱۲ بهمن ۱۳۸۸
اطلاعیه عرضه صادراتی در تاریخ 881113 ۸ بهمن ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 6 بهمن88 ۵ بهمن ۱۳۸۸
اصلاحیه عرضه محصولات پلیمری آفگرید در تالار بورس در تاریخ 7 بهمن88 ۴ بهمن ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 7 بهمن88 ۴ بهمن ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 6 بهمن 88 ۴ بهمن ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری آفگرید در تالار بورس در تاریخ 7 بهمن 88 ۴ بهمن ۱۳۸۸
عرضه الیاف مصنوعی PSF C10 از طریق شرکت پتروشیمی تندگویان ۳ بهمن ۱۳۸۸