آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1388

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 2 اردیبهشت 88 ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 1 اردیبهشت ماه 88 ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
شماره حساب های مسدود و غیر فعال ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
عرضه محصول اوره صنعتی پتروشیمی شیراز در تاریخ 25 فروردین ماه 88 در تالار بورس ۲۴ فروردین ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 25 فروردین ماه 88 ۲۴ فروردین ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 26فروردین ماه88 ۲۴ فروردین ۱۳۸۸
محصول جدید مجتمع پتروشیمی مارون PPX30G ۲۳ فروردین ۱۳۸۸
عرضه محصولات PET در تالار بورس در تاریخ 26 فروردین ماه 88 ۱۷ فروردین ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 19 فروردین ماه 88 ۱۷ فروردین ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 18 فروردین ماه 88 ۱۷ فروردین ۱۳۸۸
قابل توجه مصرف کنندگان محترم مواد پتروشیمی ۱۶ فروردین ۱۳۸۸
فروش محصولات آمونیاک مایع - محلول آمونیاک - گاز آمونیاک از طریق بورس ۱۶ فروردین ۱۳۸۸
" کسر وزن بسته بندی از صورتحساب نهایی محصولات داخلی شرکت پلیمرآریا ساسول " ۱۵ فروردین ۱۳۸۸
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 11 فروردین ماه 88 ۱۰ فروردین ۱۳۸۸
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 11 فروردین ماه 88 ۱۰ فروردین ۱۳۸۸
" اشتباه چاپی درج نام گریدمحصول LH0075 فروخته شده در بورس، بر روی کیسه های شرکت پلیمرآریا ساسول " ۹ فروردین ۱۳۸۸