آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1387

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 11 فروردین ماه 88 ۲۷ اسفند ۱۳۸۷
عرضه محصولات پلیمری درتالار بورس در تاریخ 27 اسفند ماه 87 ۲۷ اسفند ۱۳۸۷
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 27 اسفند ماه 87 ۲۷ اسفند ۱۳۸۷
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 21 اسفند ماه 87 ۱۹ اسفند ۱۳۸۷
عرضه محصولات شیمیائی در تالار بورس در تاریخ 20/12/87 ۱۸ اسفند ۱۳۸۷
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 19/12/87 ۱۸ اسفند ۱۳۸۷
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 14 اسفند 87 ۱۲ اسفند ۱۳۸۷
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 13 اسفند ماه 87 ۱۲ اسفند ۱۳۸۷
آگهی مناقصه شماره 241- نگهداری سخت افزار و نرم افزارهای پایه سیستم ها ۱۲ اسفند ۱۳۸۷
معرفی محصولات پلی اتیلن تزریقی مجتمع پتروشیمی جم ۱۰ اسفند ۱۳۸۷
عرضه محصولات پتروشیمی تبریز در تالار بورس در تاریخ 13/12/87 ۵ اسفند ۱۳۸۷
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 07/12/87 ۵ اسفند ۱۳۸۷
عرضه محصولات شیمیائی در تالار بورس در تاریخ 07/12/1387 ۵ اسفند ۱۳۸۷