آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1387

عنوانتاریخ انتشار
موجودی مواد ضایعاتی مارون از محل مزایده شماره 322 ۲۹ بهمن ۱۳۸۷
برگزاری جلسه هم اندیشی و آشنایی با خرید و عرضه محصولات در بورس در شهر مشهد ۲۹ بهمن ۱۳۸۷
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 30 بهمن ماه 87 در تالار بورس ۲۹ بهمن ۱۳۸۷
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 30 بهمن ماه 87 در تالار بورس ۲۹ بهمن ۱۳۸۷
برگزاری جلسة‌" هم اندیشی و دورة آموزش آشنایی با نحوة خرید و عرضة محصولات پتروشیمی از طریق بورس " در تبریز ۲۷ بهمن ۱۳۸۷
مزایده شماره 322 پتروشیمی مارون ۲۳ بهمن ۱۳۸۷
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 23 بهمن 87 ۲۱ بهمن ۱۳۸۷
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 23 بهمن ماه 87 ۲۱ بهمن ۱۳۸۷
آخرین جلسه دوره آموزشی آشنایی با نحوه عرضه و خرید محصولات پتروشیمی از طریق بورس ۱۶ بهمن ۱۳۸۷
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 16 بهمن 87 ۱۴ بهمن ۱۳۸۷
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ های 15 و 16 بهمن 87 ۱۴ بهمن ۱۳۸۷
جلسة هم اندیشی و دورة آموزش آشنایی با نحوة خرید و عرضة محصولات پتروشیمی از طریق بورس ۱۲ بهمن ۱۳۸۷
عرضه محصولات پتروشیمی در تاریخ 9/11/87 در تالار بورس ۷ بهمن ۱۳۸۷
عرضه محصولات پتروشیمی از طریق شرکت کالای بورس فقط جهت توزیع در بازار داخل کشور است ۶ بهمن ۱۳۸۷
نهمین دوره آموزش آشنایی با بورس ۶ بهمن ۱۳۸۷
عرضه PET تندگویان در تالار بورس در تاریخ 2/11/87 ۱ بهمن ۱۳۸۷
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 2/11/87 ۱ بهمن ۱۳۸۷
اطلاعیه تسهیلات خرید از طریق بورس ۱ بهمن ۱۳۸۷
عرضه محصولات شیمیائی در تالاربورس 2/11/87 ۱ بهمن ۱۳۸۷