اخبار

دستاوردی جدید در مسیر اسپک نوین

خانواده بازرگانی پتروشیمی در مسیر توسعه/گام بلند اسپک برای ورود به طرح های PDH

اسپک بازرگانی پتروشیمی بازار پروپیلن
شرکت اسپک در راستای توسعه بازار و باتوجه به نیازصنایع تکمیلی پتروشیمی به محصولات زنجیره پروپیلن از ورود این شرکت به حوزه تامین تخصصی پــروژه تــولید پروپیلن(PDH)خبر داده است.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی پتروشیمی،شرکت اسپک در راستای توسعه بازار و باتوجه به نیازصنایع تکمیلی پتروشیمی به محصولات زنجیره پروپیلن از این پس در حوزه تامین تخصصی پــروژه تــولید پروپیلن(PDH) نیز فعالیت می کند.

گام بلنداسپک برای ورود به طرح های پــروژه تــولید پروپیلن (PDH) در مسیر اهداف اسپک نوین تبیین شده و بر همین اساس شرکت اسپک با شرکت هیرسا پلیمر قرارداد همکاری منعقدکرده است.

شایان ذکر است،شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی که به اختصار  SPECنامیده می شود از زیرمجموعه های موفق شرکت بازرگانی پتروشیمی(سهامی خاص)به شمارمی رود که  ازسال 1377تاسیس شده و با هدف توانمندسازی و حمایت ازساخت داخلی جهت تامین نیازهای صنعت پتروشیمی کشورفعالیت می کند.

 

۱۹ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۵۶
روابط عمومی و امور بین الملل |