اخبار

حضور شرکت بازرگانی پتروشیمی در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 19 لغایت 22 بهمن 1399

حضور شرکت بازرگانی پتروشیمی در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 19 لغایت 22 بهمن 1399
۲۳ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۳۱