اخبار

انتصاب آقای وحید باقری به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی

انتصاب آقای وحید باقری به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی
۲۹ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۲۴