اخبار

انتصاب آقای نواب فر به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی

انتصاب آقای نواب فر به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۰:۲۷