اخبار

مراسم معارفه جناب آقای مهندس ابوالفضل خراط به عنوان مدیر عامل شرکت اسپک

 

بسمه تعالی

به عنوان
مدیر عامل شرکت اسپک
با حضور جناب آقای مهندس نواب ، سرپرست شرکت بازرگانی پتروشیمی

۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۲۳