اخبار

کسب رتبه سوم از نظر شاخص خدمات بازرگانی و بین پنجاه شرکت برتر از نظر شاخص فروش

رسانه جدید

 

 

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت بازرگانی پتروشیمی، این شرکت در بیست و دومین همایش رتبه بندی شرکتهای برتر ایران (سازمان مدیریت صنعتی) موفق به کسب رتبه سوم از نظر شاخص خدمات بازرگانی و بین پنجاه شرکت برتر از نظر شاخص فروش قرار گرفت.

 

 

۲۹ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۵۹