اخبار

شرکت بازرگانی پتروشیمی" به عنوان سومین شرکت برتر در حوزه خدمات بازرگانی انتخاب گردید.

براساس نتایج رتبه بندی شرکت های برتر ایرانIMI-100 که در همایش 8 بهمن ماه 1397 با حضور مقامات کشوری و صاحب نظران اقتصادی و صنعتی اعلام شد " شرکت بازرگانی پتروشیمی" به عنوان سومین شرکت برتر در حوزه خدمات بازرگانی انتخاب گردید.
همچنین در جمع 500 شرکت بزرگ ایران ، شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان پنجاهمین شرکت برتر از نظر میزان فروش/ درآمد در سال مالی 1396 برگزیده شد.
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۸:۰۰