اخبار

اولین محموله گواهی سپرده کالایی با هماهنگی شرکت بورس با موفقیت عرضه و به فروش رسید.

sharifi

 

دکترمهدی شریفی نیک نفس، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد:

 اولین محموله گواهی سپرده کالایی با هماهنگی شرکت بورس با موفقیت عرضه و به فروش رسید.
شایان ذکر است؛ شرکت بازرگانی پتروشیمی همراستا با سیاستگذاریهای شرکت بورس و در جهت تامین نیاز صنایع تکمیلی مبادرت به در اختیار گذاردن کلیه امکانات لجستیکی این شرکت در تهران با هماهنگی شرکت بورس به عنوان سپرده کالایی نمود که اولین محموله آن به خریداران متقاضی از طریق بورس عرضه گردید، این اقدام برای اولین بار در بورس برای محصولات پتروشیمی انجام گردیده است که امید می رود با هماهنگی و همکاری بورس و مجتمعهای پتروشیمی ضمن همراهی با طرح مذکور شرایط لازم را جهت هرچه مناسب تر شدن عرضه محصولات پتروشیمی و تامین نیاز صنایع کوچک به انجام برسانند .

۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۲۴