تجهیزات و مواد شیمیایی

 

از جمله فعالیت های تخصصی شرکت بازرگانی پتروشیمی تامین داخلی و واردات کالاهایی نظیر تجهیزات ، مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع ، کاتالیست ها و .... می باشد که برای همین منظور با تاسیس شرکت تخصصی SPEC در داخل کشور و همین طور شرکتهای ICT ( آلمان ) و PCCUK ( انگلستان) این دسته فعالیتها با حضور نیروی متخصص پی گیری می شود .