جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
تغییر اندازه فونت:
همایش پنجاهمین سال تاسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی
    

سال 1393

سال اقتصاد و فرهنگ،

با عزم ملی

و مدیریت جهادی