آدرس پستی : تهران ، خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک ،نبش والی نژاد شماره 2499-کد پستی 1969713113- صندوق پستی -4619-19395  
 
تلفن : 982182851+
 
نمابر : 982188881726+ / 982182853010+      
 

 تلفن تماس با مدیریت بازرگانی خارجی:

مدیریت : 982182852500+
معاونت :982182852510+
بازاریابی و صادرات مواد شیمیایی ، مواد آروماتیک و مواد وابسته :982182852530+ و 982182852540+

بازاریابی و صادرات مایعات گازی ، کودهای شیمیایی و مواد وابسته: 982182852690+
بازاریابی و صادرات مواد پلیمری و توموپلاستیکها و پلیمرهای مهندسی : 982182852600+


 
تلفن تماس با مدیریت بازرگانی داخلی: (کد شهری 021)
 
مدیریت  : 82852300
 
فروش مواد شیمیایی :  82852317 
 
فروش مواد پلیمری :    82852317 و 82852338
 
بیمه و پیگیری خسارات : 82852350
 
تدارکات و خریدهای داخلی : 82852370
 
 
 
اداره واردات محصولات پتروشیمی :82852315 و 82852328

روابط عمومی و امور بین الملل:82852050 و  82852057

 
 

فرم نظرخواهی