شرکت  مهندسی حمل و  نقل پتروشیمی 

تاریخ تاسیس : 1370

میزان سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی  : 50%

تلفن : 88878741

نمابر :88887128

وب سایت :http://www.ptc-ir.com 

نشانی : بزرگراه آفریقا بطرف میدان آرژانتین – جنب خیابان نهم گاندی – شماره 21

اهداف تاسیس :

عبارتست از انجام عملیات حمل و نقل کالا بخصوص مواد شیمیایی و پتروشیمیایی از مبادی ورودی کشور به کارخانجات تولیدی ، مراکز مصرف و همچنین از واحدهای تولیدی به پایانه های صادراتی و یا نقاط مصرف در سطح کشور.