مدیر عامل

رسانه جدید

محمد رضا محسنی دارای دکترای مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات از دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. 

 

برخی سوابق مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران عبارتند از :

 

 • مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه 
 • عضو هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران
 • نایب رییس هیات مدیره شرکت پتروشیمی پردیس
 •  رییس هیات مدیره طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی
 • رییس  هیات مدیره نفت بهران 
 • عضو هیات مدیره شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ)
 • رییس هیات مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه 
 • عضو هیات مدیره مرکز مالی ایران
 • مدیر عامل شرکت کارخانجات لوازم خانگی ایران 
 • مدیر عامل شرکت نیروگاهی فولاد دنا 
 • عضو هیات مدیره هلدینگ سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (شستا) 
 • مدیرتاسیس شرکت تامین سرمایه دی
 • عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه صنایع خودرو 
 • عضو هیات مدیره و مدیر عامل گروه صنعتی عالم آرا
 • مشاور مدیرعامل سایپا 
 • مدیرعامل شرکت هلدینگ توسعه صنایع خودرو (ایدکو)
 • مدیر ارتباطات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران